วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566

    
โรงเรียน ศศช. บ้านห้วยพระเจ้า ตำบลป่าแป๋ อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนซึ่ง มีครู 1 คน เด็กนักเรียน 23 คน 

ในการดำเนินกิจกรรมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์

      เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรม ให้กับเด็กๆ นักเรียนที่ขาดแคลน, เลี้ยงอาหาร, เกมส์ ของขวัญ, ของรางวัล, 

       เพื่อปรับปรุงห้องครัวให้ถูกสุขลักษณะ 

        เพื่อปรับภูมิทัศน์ในโรงเรียน รวมไปถึงการปลูกผัก


           ซึ่งได้รับความร่วมมือจาก ทีมอาสาสมัครชมรมเพื่อนพ้องน้องพี่  นำทีมโดยคุณเสกสรรค์และเพื่อน รวมไปถึง ผู้ปกครองของเด็กๆ เข้าร่วมกิจกรรม  กิจกรรม วันที่ 1 เราได้ร่วมกันปรับปรุงห้องครัวให้กับเด็กๆ, ปรับปรุงแปลงผักลอยฟ้า,ปลูกผัก ปรับปรุงภูมิทัศน์ ปรับปรุงป้ายโรงเรียน 

ปรับปรุงซ่อมแซมป้ายชื่อโรงเรียน
ภาพหลังการปรับปรุง


ทีมช่างฝีมือ เข้าปรับปรุงห้องครัวให้เด็กๆอาสมัครผู้ปกครอง นักเรียน ช่วยกันทำความสะอาดแปลงผัก เพื่อเตรียมแปลงสำหรับกิจกรรมการปลูกผักแบบลอยฟ้า

อาสาสมัคร ผู้ปกครองและนักเรียน ช่วยกันทำความสะอาดแปลงผัก


ผู้ปกครองร่วมกิจกรรมปลูกผัก


ภาพแปลงผักลอยฟ้า 


กิจกรรมในช่วงเย็นของวันที่ 1 ทีมอาสาสมัคร ร่วมด้วยช่วยกันจัดเตรียมอุปกรณ์ สิ่งของ สำหรับกิจกรรม ในวันเด็ก 

อาสาสมัครจาก ชมรมเพื่อนพ้องน้องพี่ กิจกรรมวันที่ 2 กิจกรรมงานวันเด็ก

   โดยทีมงาน ชมรมเพื่อนพ้องน้องพี่ ได้จัดกิจกรรม สนุกๆ ให้กับเด็กๆ มีขนม ของขวัญ ของแจก รองเท้า สมุดดินสอ ของเล่น มากมาย

กิจกรรมงานวันเด็กประจำปี 2566

ภาพถ่ายร่วมกัน

และปิดท้ายด้วย อาหารกลางวัน รวมไปถึง ของขวัญสำหรับเด็กๆ ทุกคน จากคุณเอ,คุณดี และ เพื่อน

ของขวัญจากคุณเอ คุณดีและเพื่อนๆ หลังจากกิจกรรม ประมาณ 1 เดือนผมได้เข้าติดตามงานแปลงผักลอยฟ้าของเด็กๆ ณ ศศช. บ้านห้วยพระเจ้า 

ผักเจริญเติบโตและพร้อมรับประทาน


ผัก ผลงานของเด็กนักเรียน ศศช.บ้านห้วยพระเจ้า

 

โครงการบ้านปันรักปี4 บ้านสรนันท์ 

  เด็กชายสรนันท์ กันยา อายุ 10 ปี อาศัยอยู่กับพ่อและแม่ซึ่งมีฐานะยากจน คุณพ่อ นายสรพงศ์ สุภาพชนวาจา คุณแม่นางสะวัน กันยา ที่อยู่ บ้านห้วยพระเจ้า ตำบลป่าแป๋ อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 

   จากการเข้าสำรวจพื้นที่ สภาพความเป็นอยู่และ พูดคุยถึงปัญหาต่างๆ เพื่อหาทางช่วยเหลือต่อไปคุณแม่และ สรนันท์ กันยา 

สภาพที่พักอาศัยเมื่อตอนเข้าสำรวจคุณพ่อได้พยายาม ที่จะสร้างบ้าน โดยใช้เวลารวม 2 ปี ในการดิ้นรน ทำเอง โดยการหยิบยืมเลื่อยจาก เพื่อนบ้าน ไปตัดไม้เอง เพื่อหวังว่า จะมีบ้านที่ แข็งแรงสำหรับภรรยาและลูกได้อาศัยอย่างปลอดภัย แต่ก็ไม่สำเร็จ สักที เพราะขาดกำลังทรัพย์ 
Project WIN ได้รับทราบถึงปัญหาต่างๆ จึงได้จัดทำโครงการบ้านปันรักปี4 บ้านสรนันท์ วัตถุประสงค์ เพื่อสร้างบ้าน และปรับปรุงห้องน้ำ ให้กับครอบครัวของสรนันท์โดยได้รับ ความร่วมมือจากเพื่อนๆ ร่วมสมทบทุน และ อาสาจากชมรมเพื่อนพ้องน้องพี่่ นำโดยคุณเสกสรรค์ และเพื่อนๆ ช่วยในการก่อสร้าง  สภาพบ้านหลังจากการดำเนินงาน

นอกจากที่เราสร้างบ้านให้แล้ว เรายังได้ปรับปรุงห้องน้ำ, สร้างห้องครัวหลังบ้าน รวมไปถึง สนับสนุน ด้านกาารศึกษาให้ น้องสรนันท์ กันยา โดยมีการวัดผลสามระดับคือ 

 ระดับที่ 1 สำเร็จชั้นประถมศึกษาปีที่6 (ประเมิน กรณีผ่านต่อระดับ2)

 ระดับที่2 สำเร็จชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ประเมิน กรณีผ่านต่อระดับ3)

ระดับที่3 สำเร็จชั้นมัธยมศึกษาปีที่6 (ประเมินผลและพิจารณาในระดับต่อไป)

สรนันทฺ์และเพื่อน
GREASED POLE CHALLENGE: LIVING SMALL

These agriculture students are raising money for their volunteer projects.

At the top of the slippery pole is almost $300 to be claimed by the first boys up.

No team made it today, but one got close and collected a nice consolation prize.

The money, and their muscle, will help bring fresh water to a dry village.

The students get no school credit or financial support. They're just ready to help and have fun doing it. Living small.

Tale of Two Temples: Where Would You Rather Meditate?

At the stunning Wat Long Khun, visitors ring the bell before crossing the bridge.

Wat Long Khun has everything, even a mural from the Matrix with a likeness of Keanu Reeves It would take days to explore the nine sparkling 
buildings at Wat Long Khun.
We found the White Temple in Chiang Rai by mistake. We knew it was there, but we were going someplace else entirely that day.  The temple is so arresting, so compelling, that you can't drive past.


Wat Nong Lumpuk
The dazzling Wat Long Khun is new, an architectural masterpiece in nine buildings, designed to attract and inspire. The all-white structures, studded with millions of tiny mirrors, are breathtaking. 


Wat Nong Lumpuk is also new. It's in a poor village in a poor eastern province. It definitely does not dazzle. It attracts no tourists. It does have a new ceiling, a gift from Bangkok students and some American donors. The villagers are very proud of that ceiling.


Where would you rather meditate?


Thai Country Welcome, Living Small


This house in Buriram Province has indoor plumbing, fans, two poodles, and a couple who farm about two acres of rice. Their adult children love to come home. We were invited one evening had had the best fresh water white fish I've ever tasted anywhere. There were curries, vegetables, chicken, pork, and sugary desserts. And a half ounce of Mekong whiskey each. Living small was delicious. 

Thai Hotel, Living Really Small

These Thai college students set up housekeeping in a rural area for a few days. They'd come to help restore a recently flooded school. Their tents got a little flooded too, so they moved them to a dry place and kept working, never mind. 

Temples, Living Small


What's the point of having a temple?  They sit waiting, often empty, open all day.  Rural Thais bow the head and raise prayerful hands when passing by, often while continuing a conversation. They take these centuries-old symbols for granted. But if the Temples disappeared the Thai soul  would be . . .defoliated.

Monkchat, Living Small


At every monastery of decent size, you'll find monks ready to chat and visit, in English, but they won't teach unless real student shows up.